NATJECATELJI - Oglasna Ploča
URED RALLY-a, lokacija i kontakt
Od 03. siječnja do 31. ožujka 2011. i od 03. travnja 2011. od 08:00 do 16:00 sati:
AUTO KLUB "DELTA SPORT" ZAGREB
Adresa: 1. Sprint RALLY KUMROVEC 2011., Vrbje 7, HR-10000 Zagreb
 
01. travnja 2011. od 08:00 do 20:00 sati,
02. travnja 2011. od 08:00 do 20:00 sati,
OPĆINA KUMROVEC, Ulica Josipa Broza 12, HR-49295 Kumrovec
 
 

SLUŽBENA OGLASNA PLOČA, lokacija
Servisno parkiralište, parkiralište preko puta Općine Kumrovec, cesta Lijepe Naše, HR-49295 Kumrovec

Kliknite ovdje za preuzimanje Biltena br. 1
Kliknite ovdje za preuzimanje Dodatka 3 (Osoba zadužena za odnose sa natjecateljima)

COMPETITORS - Notice Board
RALLY HQ, loacation and contact details
Form 3 January till 31 March 2011 and form 3 April 2011 from 08:00 till 16:00 hours:
AUTO KLUB "DELTA SPORT" ZAGREB
Address: 1. Sprint RALLY KUMROVEC 2011., Vrbje 7, HR-10000 Zagreb
 
1st April 2011 from 08:00 till 20:00 hours,
2nd April 2011 from 08:00 till 20:00 hours
DISTRICT KUMROVEC, Ulica Josipa Broza 12, HR-49295 Kumrovec
 
 

OFFICIAL NOTICE BOARD, location
Service park, parking accross District Kumrovec, road Lijepe Naše , HR-49295 Kumrovec

Click here to download Bulletin No 1
Click here to download Appendix 3 (Competitors Relations Officers)